Nieuwbouw wonen met of zonder zorg in Nieuwe Niedorp

Het is de bedoeling dat er over circa twee jaar een complex van wonen en zorg in Nieuwe Niedorp gereed is. Het centrum wordt gerealiseerd in het nieuwe hart van de gemeente Niedorp – het project Trambaan – in Nieuwe Niedorp. Naast het zorgcentrum komen er 87 woningen, vooral bedoeld voor senioren. De toekomstige bewoners kunnen desgewenst een beroep doen op de voorzieningen van het zorgcentrum. Hoewel de besluitvorming nog niet helemaal is afgerond, krijgt Wooncompagnie nu al veel vragen van belangstellenden.

Zelfstandig wonen 
Het nieuwe centrum moet de bestaande voorzieningen in Winkel (Winkelmade) en Nieuwe Niedorp (Nijerop) gaan vervangen. Het grote voordeel is dat de nieuwe seniorenwoningen en het nieuwe zorgcentrum worden gerealiseerd bij het nieuwe winkelhart en tal van andere voorzieningen in Nieuwe Niedorp. Naast 36 appartementen in het zorgcentrum, komen er 24 levensloopbestendige woningen (appartement in twee lagen). Daarnaast komen er 63 appartementen vanaf 73 m2. De bewoners van deze appartementen wonen volledig zelfstandig maar hebben de mogelijkheid om, wanneer daar behoefte aan is, zorg in te kopen bij Woonzorggroep Samen. Dit stelt de bewoners in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Extra punten 
Woonconsulente Erica ten Boekel van de vestiging Schagen van Wooncompagnie vertelt: “Hoewel de besluitvorming nog niet helemaal is afgerond, gaan we er vanuit dat het project doorgaat. Wat mensen vooral willen weten, is of het zin heeft om zich nu al te laten inschrijven en hoe dat moet. Voor wie in aanmerking wil komen voor een nieuwe woning bij het zorgcomplex is het absoluut zinvol om nu al als woningzoekende te zijn ingeschreven. Hoe langer je staat inschreven des te meer punten dat oplevert. Mensen die in de gemeente Niedorp wonen, kunnen Nieuwe Niedorp als voorkeurskern opgeven en ook dat levert extra punten op. Het is wel zo dat de huidige bewoners van Winkelmadepark in Winkel Niedorp en ‘oud’ Nijerop in Nieuwe Niedorp voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning.”

Inschrijven
Belangstellenden die nog niet als woningzoekende staan ingeschreven, kunnen het beste even langs gaan bij kantoor van Wooncompagnie het Laanplein 3 in Schagen, op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Ook kan er telefonisch informatie worden ingewonnen via het Telefonisch Informatie Punt, telefoon 0900 20 22 373 (lokaal tarief).